GDPR - FRIDDI

GDPR

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN CALITATE DE CLIENT AL LABORATORIO DI GELATO SRL 

1. DESPRE ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE

Laboratorio di Gelato SRL (Friddi), la fel ca orice altă societate, prelucrează date cu caracter personal în cadrul desfășurării activității sale comerciale. În această notă de informare vă explicăm dumneavoastră, clienților noștri, modul în care folosim aceste date.

Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă încurajăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin. Nu ezitaţi să ne comunicaţi orice nelămuriri aţi avea.

2. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM – SCOPURI, CATEGORII DE DATE, TEMEI, PERIOADĂ DE STOCARE

Scopurile în care prelucrăm datele cu caracter personal: Livrarea comenzilor plasate telefonic, prin email sau prin pagina noastra de website-ul friddi.com.

Datele prelucrate: Nume, prenume, număr de telefon, adresă de livrare, detalii comandă, modalitate de plată.

Temeiul juridic: Art. 6 alin, (1) lit. b) din GDPR - executarea unui contract.

Perioada de stocare: Până la aducerea la îndeplinire a scopului pentru care datele personale sunt colectate și prelucrate, la care se adaugă o perioadă de 3 ani pentru protejarea drepturilor și intereselor operatorului în eventualitatea unei plângeri, acțiuni în justiție sau orice alt demers demarat de persoana vizată ori de autoritățile naționale competente.

3. CUI VOM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În situația în care vom fi nevoiți să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către alte entități, vă vom informa în prealabil. Vom face aceasta pentru (după caz), printre altele, a ne putea îndeplini obligațiile legale, pentru a ne proteja interesele sau pentru a putea să desfășurăm raporturi contractuale cu dumneavoastră. Temeiurile care ne permit să acționăm astfel sunt (după caz), printre altele, îndeplinirea obligațiilor noastre legale, încheierea sau executarea contractului cu dumneavoastră, consimțământul dumneavoastră, ori interesele noastre legitime. Vom încerca pe cât posibil să asigurăm confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră chiar și atunci când va trebui să le divulgăm.

4. CUI ȘI ÎN CE CONDIȚII VOM TRANSFERA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale. Dacă va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.

5. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Tratăm drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.

Drepturile dumneavoastră

Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

·      Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

·      Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

·      Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, în cazurile în care ștergerea acestor date este posibilă, potrivit legii.

·      Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, în cazurile stabilite de lege.

·      Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru, în cazurile prevăzute de lege.

·      Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator a datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

·      Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru, în măsura în care considerați că prelucrarea nu respectă prevederile legale. Sesizarea autorității poate fi efectuată pe site-ul www.dataprotection.ro

Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din secțiunea DETALIILE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos. Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră.

6. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAŢI DATELE

Nu aveți o obligație legală sau contractuală de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document şi nu vă vom obliga în alt mod să o faceţi. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele solicitate și actualizări ale acestora, atunci când este cazul, nu vom putea să intrăm în raporturi contractuale cu dumneavoastră sau să continuăm aceste raporturi.

7. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

8. DATELE NOASTRE DE CONTACT

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos.

Datele noastre de contact

Denumire completă: Laboratorio di Gelato SRL.; adresă sediu social (adresă corespondență): Strada Vasile Alecsandri, nr. 4, sector 1, București; număr de telefon: 0314313295; adresă de email: contact@friddi.com; website: www.friddi.com.